Celostna obravnava bolnikov z onkološkimi in drugimi telesnimi boleznimi ter njihovih svojcev

Ob postavitvi diagnoze “rak” se srečujemo z dvojno diagnozo, diagnozo telesne in duševne motnje, in torej dvojno stigmatiziranostjo. Ocenjujejo, da je depresivnih od 50 do 70 odstotkov bolnikov z rakom in sprejeto je stališče, da ima težave te vrste vsaj polovica bolnikov.

Pričakovano je, da nas takšna diagnoza pretrese, da se pojavi strah. Travmatične okoliščine lahko povzročijo pojav simptomov depresije, tesnobnosti, anksioznosti. Ključnega pomena je, da razlikujemo med normalno žalostjo in potrtostjo, ki jo pričakujemo ob resni bolezni, in izrazitejšo simptomatiko, ki jo prinaša depresija. Če je prizadetost tako močna, da ne izzveni, temveč se podaljša in stopnjuje, tako da moti normalno delovanje človeka,  to zahteva obravnavo in zdravljenje.

Dr. Zvezdana Snoj je strokovnjakinja na subspecialističnem področju psihoonkologije in Klinika Eirini je prostor, kjer onkološki bolniki in njihovi svojci najdejo potrebno podporo in stopijo korak dalje v učinkovitem zdravljenju.


Dr. Zvezdana Snoj poudarja, da bi moral imeti vsak človek, ki telesno zboli, priložnost za pogovor s psihiatrom. Celostna obravnava je tista, ki prinaša učinkovite in dolgotrajne rezultate.