O nas

DR.ZVEZDANA SNOJ, DR.MED.SPECIALISTKA PSIHIATRIJE

Dr. Zvezdana Snoj, dr. med., je zdravnica, specialistka psihiatrije in doktorica medicinskih znanosti s področja psihiatrije – psihoonkologije. Leta 2002 je opravila specialistični izpit iz psihiatrije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani na kateri je leta 2008 tudi  doktorirala in se v Sloveniji zapisala kot prva doktorica psihoonkologije v državi.

Svoje strokovno znanje je ves čas izpopolnjevala ter dvajset let predvsem širila med ostale zaposlene na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer se je vizionarsko lotevala pionirskega področja psihoonkologije. Kontinuirano je bila vse do leta 2017 vodja Oddelka za psihoonkologijo.

Korak dalje v svojem strokovnem in kariernem razvoju pa  tudi interdisciplinarnem svetu psihoonkologije, ki je stičišče psihiatrije in onkologije, je naredila z ustanovitvijo Klinike za psihiatrijo in psihoonkologijo Eirini (2017).

Delo doktorice Zvezdane Snoj je odmevno tudi v tujini, eden izmed izjemnih dosežkov je leta 2013 podeljen patent za izum na področju medicine. Štiri leta kasneje je kot povabljena izumiteljica predavala na svetovnem Summitu v Pekingu in Konvenciji v Kunmingu na Kitajskem, kjer je bila imenovana za eno izmed 56-ih ključnih mednarodnih mnenjskih voditeljev. Kardinalni mejnik v njeni karieri je dosežen januarja 2019, ko ji je podeljen Evropski patent za izum na področju medicine.

Kot edina zdravnica specialistka za zdravljenje psihičnih težav bolnikov z rakom pri nas je del svojega raziskovanja in dotedanjega dela strnila v knjigo: “Rak dojk – zdraviti je treba tudi dušo.” ki je objavljena novembra 2018.

Kot vodilna strokovnjakinja na področju psihoonkologije se zaveda, da je celostna obravnava bolnikov ter svojcev, ki se soočajo z diagnozo “rak”, kot tudi diagnozami drugih telesnih bolezni (kardiovaskularnih, nevroloških, diabetesa in še mnogih drugih) ključnega pomena.

S poglobljenim pristopom in razumevanjem vpliva, ki ga ima psihično stanje posameznika na potek in uspešnost zdravljenja telesnih bolezni, dr. Zvezdana Snoj aktivno deluje na področju diagnostične, terapevtske, kot tudi preventivne in edukativne dejavnosti. Njeno delo zajema terapevtske obravnave, kjer v prijetnem in varnem zavetju svoje ambulante neguje celosten pristop individuano prilagojen vsakemu posamezniku. Pri tem se ukvarja z individualnim terapijami, kot tudi s skupinskimi psihoterapijami; njen spekter znanj pa poleg poglobljenega pristopa k psihofarmakološkem in psihoterapevtskem zdravljenu med drugim obsega tudi razvijajoče se področje medicinske hipnoze.

Njen prispevek k znanosti zajemajo raziskovalna dela na področju proučevanj motenj razpoloženja ter drugih duševnih motenj. Poudarja, da je posebno pozornost potrebno nameniti pojavom, ki lahko tako ali drugače spremenijo potek in uspešnost zdravljenja telesne bolezni. Zagovarja stališče, da bi moral imeti vsak, ki telesno zboli, priložnost, da se pogovori s psihiatrom in biti celostno obravnavan.

Znanstvena dognanja predstavlja strokovnim sodelavcem ter javnosti na domačih in tujih konferencah in srečanjih. Kot avtorica številnih publikacij objavlja besedila, ki so namenjena stroki; v primernem ter razumljivem načinu pisanja pa predstavljena tudi širši javnosti.

S svojim vodilom: “Brez duševnega zdravja ni telesnega” se želi približati čim več posameznikom. V želji, da tudi sami uresničite ta cilj in spremenite kvaliteto življenja na bolje, je nastala spletna stran – prvi korak do vaših odgovorov.