Reference

– Knjiga : Rak dojk – zdraviti je treba tudi dušo

Avtorica je del svojega raziskovanj in dotedanjega dela  strnila v knjigo: “Rak dojk – zdraviti je treba tudi dušo.” ki je izšla novembra 2018 pri založbi Demat v Ljubljani. Knjiga je prva iz zbirke PSIHOONKOLOGIJA, ter predstavlja pomemben pripomoček strokovnjakom-zdravnikom, ki se ukvarjajo z zdravljenjem raka oziroma se pri svojem delu srečujejo z bolniki z rakom, prav tako je namenjena  tudi bolnikom, ki so zboleli za rakom ter njihovim svojcem.

Avtorica je kot edina zdravnica specialistka za zdravljenje psihičnih težav bolnikov z rakom pri nas v delu predstavila ugotovitve – bolnice (poleg diagnoze “rak”) zelo pogosto prizadenejo nepričakovane psihične motnje v hujši ali blažji obliki. Raziskava, strnjena v izdani publikaciji prikazuje, da pri več kot 70 odstotkih bolnic le-te ostanejo neprepoznane. Znani pa so podatki o tem, da prav depresija poslabša izid zdravljenja in preživetje  pri osebah z onkološko boleznijo. Dr. Zvezdana Snoj, na podlagi svoji bogatih izkušnjah pridobljenih v več kot dvajsetletnem aktivnem delovanju na področju psihoonkologije, zagovarja stališče, da bi moral imeti vsak, ki telesno zboli priložnost, da se pogovori s psihiatrom in tudi prejme celostno obravnavo. V delu so tudi prikazane možnosti prepoznavanja sočasnih psihičnih motenj pri pacientih z onkološkim obolenjem. Pomemben korak pri tem je predstavljen in pripravljen vprašalnik namenjen bolnikom z različnimi telesnimi boleznimi  – vprašalnik je učinkovito orodje, ki onkologom ter ostalim zdravnikom pomaga prepoznavati znake depresije ter anksioznosti pri njihovih bolnikih z različnimi telesnimi boleznimi – posledično tudi lažje ukrepanje dalje.

REFERENCE:

Dr. Zvezdana Snoj,dr.med.,Specialistka psihiatrije

– Januar 2019: Prejela Evropski patent za izum na področju medicine.

– November 2018: Izšla knjiga “Rak dojk – zdraviti je treba tudi dušo.”

– November in december 2017: Svetovna Konvencija in Summit v Pekingu in Kunmingu kjer je:

  • Vabljena predavateljica – izumiteljica
  • Imenovana za eno med 56 Ključnih svetovnih mnenjskih voditeljev

– Leta 2013:  Prejela slovenski patent za izum na področju medicine