Skupinska psihoterapija

Skupinska analiza je uveljavljena metoda psihoterapije. Temelji na opažanju, da skupina odpira za svoje člane in članice pomembne teme in da lahko doseže globoke, trajne spremembe v njihovem življenju.

Cilj psihoterapevtske skupine ni samo odprava simptomov, ampak celostna sprememba. Članu pomaga razrešiti konflikte, omogoči osebnostno rast in razvoj, poveča zmožnost razumeti sebe in druge in izboljšati odnose z drugimi.

Tekom skupinske psihoterapije komuniciramo z ostalimi udeleženimi; v same seanse pa vnašamo tudi svoje vzorce komunikacije, svoja prepričanja, vrednote. Priložnost imamo slišati kako nas doživljajo drugi.

Poleg tega, da je psihoterapevtska metoda, ki izboljša kakovost življenja, je skupinska analiza uporabna tudi v izobraževanju in usposabljanju, za svetovanje organizacijam in drugje, kjer je potrebno ali koristno poznavanje komunikacijski veščin in skupinskih procesov ter spretnosti ravnanja z njimi.

Skupino sestavlja do deset članov. Vsak izmed članov napreduje po svojih zmožnostih – njegov napredek, delo, spoznanja pa koristijo celotni skupini. Povratnih informacij posameznik ne prejme zgolj od terapevta, ampak tudi od ostalih članov v skupini.

Kdo je primeren za skupinsko psihoterapijo?

Vsakdo, ki se je pripravljen (redno) udeleževati srečanj s skupino ljudi in se čuti motiviranega za vpeljavo sprememb.