Supervizija in pomoč strokovnjakom in strokovnim timom

S pomočjo supervizije in suporta-podpore, strokovnjaki z različnih področij delovanja (družbenih, vodilnih in poslovnih, medicinskih, zdravstvenih, športnih, pedagoških, itn) razrešuje svoje čustvene, etične in strokovne dileme, s katerimi se srečuje pri vsakodenevnem delu s posamezniki-klienti in različnimi sistemi. Supervizijo kot način dela uporabljamo kot vir razvijanja kompetenc pri različnih poklicih, še posebej tistih, kjer strokovnjaki delajo z ljudmi in za ljudi.